Voorschool

In opdracht van het ministerie van OCW heeft onderzoeksbureau Sardes onderzocht waarom ouders kiezen voor voorschool. 

De gelegenheid om met andere kinderen te spelen vinden ouders het belangrijkst.Verder wordt de peuterspeelzaal gewaardeerd omdat het kinderen al enigszins voorbereid op de basisschool. Ze leren wennen aan een gestructureerde dagindeling, zich aan regels houden e.d. Tevens vinden ouders de hulp bij de taal- en cognitieve ontwikkeling een reden om voor voorschoolse activiteiten te kiezen. 

Onze voorschool zorgt voor een goede start en bereidt uw kind spelenderwijs voor op de basisschool.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING